Finales felices

DALI

Perro Macho
X FoxTerrier
4 años - 12 Kg.
¡Me adoptaron!

ROCKY

Perro Macho
X pitbull
8 años - 25 Kg.
¡Me adoptaron!

TORMENTA

Gato Hembra
Comun
2 años
¡Me adoptaron!

MAYA

Perro Hembra
Mestizo
7 años - 30 Kg.
¡Me adoptaron!

ZAR

Perro Macho
X dogo
4 años - 40 Kg.
¡Me adoptaron!